Kloordioksiidi / CDSi ohutus

 

ClO2 kasutatakse laiaulatuslikult doonorvere– ning joogivee puhastajana, seetõttu on klooridioksiidile tehtud üle 100 teadusuuringu, mis tõestavad aine ohutust. 50 kasutusaasta jooksul ei ole õige kasutamise korral täheldatud ühtegi negatiivset kõrvalmõju tervisele. Toksilisuse uuringud on läbi viidud ClO2 suukaudsel manustamisel, gaasi sisse hingamisel, koekultuurile lisamisel ning süstimisel verre. Siinkohal toome välja mõned uuringud, mis tõestavad ClO2 ohutust madalate, kuid viirusi hävitavate dooside juures. [1], [2], [3], [4], [5], [6],[7], [8], [9], [10], [11], [12].

Kloordioksiid on teadaolevalt kõige võimsam ja laiaspektrilisem antimikroobne vahend, mis hävitab ohutult lisaks teistele haigust tekitavatele mikroobidele ka koroonaviiruse. ClO2 on Covid–19 hävitava, samas inimesele ohutu vahendina heaks kiitnud ka Ameerika keskkonnakaitse agentuur EPA [13].

Pange tähele! Mistahes ravimite ja ainete toksilisus sõltub kogustest. FDA (USA Toidu–ja Raimiamet) ja Terviseameti poolt tehtud hoiatused kloordioksiidi ohtlikkuse kohta kehtivad kõrgete kontsentratsioonide ja suurte koguste puhul, mitte ülimadalate terapeutiliste dooside kasutamisel, mis jäävad oluliselt alla toksilist piirnormi.

 • Kloordioksiidi ohutust pikaajalisel seespidisel tarvitamisel demonstreeriva teadusuuringu Controlled clinical evaluations of chlorine dioxide, chlorite and chlorate in man avaldas NIH, mis on USA valitsuse alla kuuluv suurim biomeditsiini teaduskeskus [2]. Uuringu kokkuvõte: Viidi läbi kloordioksiidi, kloriti ja kloraadi kontrollitud kliinilised katsed inimestel. See kontrollitud uuring viidi läbi selleks, et hinnata kloori sisaldavate vee desinfitseerijate ohutust ja mõju inimesele pikaajalisel oraalsel tarbimisel. Kliiniline ainete hindamine viidi läbi kolmes faasis, nagu katsefaasis olevate ravimite puhul tehakse, see viidi läbi vabatahtlike tervete meessoost isikute peal 27 nädala jooksul.” Uuringu tulemus: “Kolmefaasilised kontrollitud kliinilised uuringud kloordioksiidi ja selle võimalike metaboliitide kohta meessoost inimeste peal viidi läbi vahejuhtumiteta. Ei leitud ühtegi ebasoovitavat kliinilist efekti ühegi katses osalenud vabatahtliku subjekti poolt ega katset jälgiva meditsiinilise meeskonna poolt. Kuna katse käigus ei ilmnenud ühtegi kahjulikku füsioloogilist toimet, on suhteline ohutus kloordioksiidi ja selle metaboliitide tarbimise korral demonstreeritud”.

 • Ungari ülikoolis läbi viidud teadusuuringu “Chlorine Dioxide Is a Size-Selective Antimicrobial Agent, mis on samuti  avaldatud USA valitsuse meditsiini andmebaasis [3] kokkuvõte: “Kloordioksiid on ideaalne biotsiid”, mis tapab kiirelt ja tõhusalt mikroobe kuid ei tekita mingit kahju inimesetele ja loomadele. Kuidas saab kontakt ja isegi kloordioksiidi suukaudne joomine olla nii loomadele kui ka inimestele ohutu, kuid samal ajal olla kiirelt ja tõhusalt tappev bakterite, viiruste ja seente jaoks? Mis on sellise selektiivsuse põhjuseks?  Uuringu tulemusel selgus, et inimeste ja loomade ning mikroobide vaheline selektiivsus baseerub nende organismide erineval suurusel, mitte erineval biokeemial”.  

 • lates 2018 aasta maist kasutatakse kloordioksiidi joogvee puhastamiseks Rapla ühisveevärgis ning alates 2020 aasta juunist ka Kehtna ühisveevärgis [14], [15]. Kloordioksiidi lubatud jääkkontsentratsioon joogivees on 0,8 mg/l.

Kloordioksiidi/ CDS ohutud kogused oraalsel tarbimisel

 

Nii nagu kõikide teiste ainete puhul, on kloordioksiidi toksilisus sõltuv doosidest. EPA (U.S Environmental Protection Agency) dokumendis „Kloordioksiidi ja kloriti toksikoloogiline ülevaade“ [1] tuuakse välja kloordioksiidi ja kloritiga läbi viidud kliiniliste uuringute ja loomkatsete kokkuvõtted.

Kloordioksiidi (ClO2) suurim ilma kõrvaltoimeteta doos (NOAEL– No Observed Adverse Effect Level) oraalsel tarbimisel on 3 mg kilogrammi kohta päevas *Seegakeskmise 70 kilogrammi kaaluva inimese puhul on ohutu kõrvaltoimeteta doos oraalsel tarbimisel 210 mg päevas.

Kloordioksiidi (ClO2) väikseim kõrvaltoimeid põhjustav doos (LOAEL– Lowest Observed Adverse Effect Level) oraalsel tarbimisel on 6 mg kilogrammi kohta päevas *. Seega, keskmise 70 kilogrammi kaaluva inimese puhul võivad kõrvaltoimed hakata tekkima tarbides alates 420 mg kloordioksiidi päevas oraalselt.

COMUSAV arstide poolt kasutatavad ClO2 doosid koroonaravis on 70kg kaaluva inimese puhul 60 –150 milligrammi päevas.

Joonis: COMUSAV arstide poolt kasutatavad kloordioksiidi doosid võrrelduna EPA ohutute doosidega

COMUSAV arstide poolt soovitatavad terapeutilised kloordioksiidi doosid

COMUSAV arstid kasutavad koroonaravis 3000ppm kangusega kloordioksiidi vesilahuse ultrapuhast kontsentraati CDSi. Seda CDSi kontsentraati lisatakse ühele liitrile veele sõltuvalt haiguse raskusastmest vastavalt vajadusele 20 – 50 ml (ehk 60-150mg kloordioksiidi). Saadud lahus on mõeldud joomiseks päeva jooksul umbes tunniajaliste intervallidega (vaata COMUSAVi raviprotokolle: https://www.comusav.com/cds-covid-19/). 

COMUSAVi arstide soovitatavad terapeutilised doosid (60 –150 mg kloordioksiidi päevas), jäävad allapoole võimalike kõrvaltoimete doose (LOAEL- Lowest Observed Adverse Effect Level)Selleks, et 70 kilogrammi kaaluv inimene ületaks võimalike kõrvaltoimete madalaimat taset 420 mg kloordioksiidi päevas, tuleks tal CDS lahust juua 2,8 –7 liitrit päevas, mis on praktiliselt võimatu.  

Eluohtlikud doosid 70 kilogrammi kaaluva inimese jaoks (EPA) jäävad vahemikku 5530 –70 000 mg kloordioksiidi päevas, mis on 36 – 1166 korda kõrgem kui soovitatav terapeutiline doos. Seega, et ületada eluohtlikku doosi tuleks 70 kilogrammi kaaluval inimesel juua kasutusvalmis CDSi lahust 36 – 1166  liitrit päevas, mis on võimatu!    

 
* Pange tähele: kuigi enamikes läbiviidud uuringutes on suurim manustatud doos, mis ei ole põhjustanud ühtki kõrvaltoimet (NOAEL– No Observed Adverse Effect Level) ning väikseim manustatud doos, mis on põhjustanud kõrvaltoimeid (LOAEL- Lowest Observed Adverse Effect Level) osutunud oluliselt kõrgemaks kui välja toodud  420 mg päevas 70 kilogrammise inimese puhul, on EPA oma kokkuvõttes võtnud aluseks uuringu, mille ohutuim doos on kõige madalam. 

VIITED:

 1. “Toxicological Review of Chlorine Dioxide and Chlorite “ https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents/documents/toxreviews/0496tr.pdf
 2. “Controlled Clinical Evaluations of Chlorine Dioxide, Chlorite and Chlorate in Man”  http://www.medicinacomplementar.com.br/biblioteca/pdfs/Intoxicacoes/intox-035.pdf
 3. “Chlorine Dioxide Is a Size-Selective Antimicrobial Agent” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3818415/
 4. Uurimistöö “Overall View of Chlorine Dioxide,” https://cdn.shopify.com/s/files/1/0414/2833/files/An_Overall_View_Cl02.pdf
 5. “Antiviral Effect of Chlorine Dioxide against Influenza Virus and Its Application for Infection Control “ https://benthamopen.com/contents/pdf/TOANTIMJ/TOANTIMJ-2-71.pdf?fbclid=IwAR29iuxa0i_Pfe-0cGJdA9KeK1dGy6yfi1o2V0ScKePQQ6C01G15oCGs468
 6. “Chlorine dioxide gas for use in treating respiratory virus infection”https://patents.google.com/patent/EP1955719B1/en
 7. COMUSAV kliiniline uuring https://mega.nz/folder/4ZhRQIQD#esgn5xz7BhcFuq3Ok4pkiw
 8. “Effect of chlorine dioxide gas of extremely low concentration on absenteeism of schoolchildren” https://www.researchgate.net/publication/228351686_Effect_of_chlorine_dioxide_gas_of_extremely_low_concentration_on_absenteeism_of_schoolchildren 
 9. “Can chlorine dioxide prevent the spreading of coronavirus or other viral infections? Medical hypotheses,“ https://akjournals.com/view/journals/2060/107/1/article-p1.xml
 10. “Protective effect of low-concentration chlorine dioxide gas against influenca A virus infection” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18089729/
 11.  “Inactivation of airborne bacteria and viruses using extremely low concentrations of chlorine dioxide gas”  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26926704/
 12. “Six-month low level chlorine dioxide gas inhalation toxicity study with two-week recovery period in rats” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3298712/pdf/1745-6673-7-2.pdf
 13. EPA nimekiri koroonaviirust hävitavatest desinfektsioonivahenditest https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-advanced-search-page-disinfectants-coronavirus-covid-19 
 14. Põhjavee, filtritäidiste ja filtreeritud põhjavee mikrobioloogiline rakendusuuring, Rapla  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3298712/pdf/1745-6673-7-2.pdf
 15. OÜ Kehtna Vesi teade http://www.kehtnavesi.ee/liitu-rikete-kiirteatesusteemiga/